[MINH HUỆ 29-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ngày kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 29 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền. Hai nghị viên của Quốc hội Tiểu bang New York đã ban hành biểu chương chúc mừng sự kiện này.

aa9e261d6af6ebd146fd1c1e5bd0efcf.jpg

Hai nghị viên Quốc hội Tiểu bang New York, bà Rebecca A.Seawright của quận 76 và ông Steven Otis của quận 91, đã ban hành biểu chương vinh danh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

f796d81b611a0743944c0cffaf34b363.jpg

Biểu chương của Nghị viên Rebecca A. Seawright của Quốc hội Tiểu bang New York

Biểu chương viết: “Trong 25 năm qua, các học viên Pháp Luân Đại Pháp New York đã tập luyện, tổ chức nhiều sự kiện và hàng ngàn lớp học miễn phí”.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp là những công dân có tinh thần trách nhiệm, không chỉ mang lại lợi ích cho cộng đồng của họ mà cho cả toàn thể bang New York này.”

ffb0a2b577ec1818c9adcdcd93b08b8c.jpg

Biểu chương của Nghị viên Steven Otis Quốc hội Tiểu bang New York, ca ngợi những đóng góp vô giá của Đại sư Lý Hồng Chí cho sức khỏe và hạnh phúc của cộng đồng

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (hay còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Đại sư Lý Hồng Chí truyền xuất cho công chúng ở thành phố Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã được thực hành tại hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn thế giới. Hàng triệu người đã tiếp thu các đạo lý dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cũng như năm bài công pháp nhẹ nhàng, và trải nghiệm sự thăng hoa về sức khỏe và hạnh phúc.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/29/426343.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/31/193450.html

Đăng ngày 01-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share