[MINH HUỆ 29-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22, cũng là ngày kỷ niệm 29 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Các quan chức đắc cử đã gửi biểu chương, thư và video chúc mừng để tôn vinh ngày này. Tổng cộng, Hiệp hội Pháp Luân Đại Pháp Canada đã nhận được 137 lời chúc, bao gồm tuyên bố, thư, video, treo cờ và trình diễn ánh sáng.

Các quan chức đắc cử trên cả 10 tỉnh của Canada, bao gồm thị trưởng của sáu thành phố thủ phủ hay hội đồng thành phố (Toronto, Halifax, Winnipeg, Saskatoon, Edmonton, Victoria và Ottawa) và hai thống đốc bang.

Gần 100 Nghị sỹ Quốc hội liên bang Canada và các Nghị sỹ Nghị viện cấp tỉnh bang của Đảng Bảo thủ, Đảng Tự do, Đảng Dân chủ Mới, Đảng Xanh (Green) và Đảng Xanh dương (Blue) đã gửi thư hoặc video biểu dương nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và ghi nhận những đóng góp của các học viên Pháp Luân Đại Pháp cho xã hội. Họ cũng lên án cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với môn tu luyện này.

Dưới đây là thư của hai nghị viên của nghị viện tỉnh (MPP) và hai thị trưởng.

134c6aaa687cf2030d861fa239356e7b.jpg

Các nghị sỹ và các thị trưởng đã gửi thư chúc mừng.
Hàng đầu, từ trái sang phải: Nghị sỹ Michael Mantha đại diện cho Algoma-Manitoulin và Nghị sỹ Rudy Cuzzetto đại diện cho Mississauga-Lakeshore của tỉnh Ontario
Hàng thứ hai, từ trái sang phải: Thị trưởng Daniel Conway của thị trấn St. George và Thị trưởng Nancy Dicks của thị trấn New Glasgow

ef3d8e1e3963e53d558a9df5a6eabf80.jpg

Thư của Nghị sỹ Michael Mantha của Ontario cho Algoma-Manitoulin

Nghị sỹ Michael Mantha tuyên bố trong thư: “Tôi xin gửi đến các bạn lời chúc mừng nhân Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ở Canada và trên toàn thế giới. Pháp Luân Đại Pháp đề cao nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

6b471ff83d38ca2a8abec7f2803db6ae.jpg

Thư của Nghị sỹ Rudy Cuzzetto của Ontario cho Mississauga-Lakeshore

Nghị sỹ Rudy Cuzzetto viết trong thư: “Xin cảm ơn Hội Pháp Luân Đại Pháp Toronto, vì những nỗ lực của các bạn để tạo ra một nền văn hóa Trung Hoa sống động và phong phú, cũng như những nỗ lực tôn vinh văn hóa truyền thống và lịch sử Trung Hoa.“

“Việc phổ biến các giá trị truyền thống của Pháp Luân Công ở Ontario trong 29 năm qua đã mang lại cho người dân Ontario những giá trị đạo đức hết sức tốt đẹp, đặc biệt là trong những thời điểm khó khăn này.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tích cực thúc đẩy sự hiểu biết, lòng khoan dung và tình bằng hữu giữa mọi tầng lớp trong xã hội chúng ta. Những lời dạy này góp phần to lớn cho sự tiến bộ của người dân Ontario.”

9e9cf093bf7070697ed31cebbe6a12a3.jpg

Thư của Thị trưởng Daniel Conway của thị trấn St. George

Thị trưởng Daniel Conway tuyên bố trong thư: “Lễ kỷ niệm đặc biệt này là một cơ hội tuyệt vời để tôn vinh những đạo lý trường tồn của Pháp Luân Đại Pháp nhằm phổ biến nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn. Chúng tôi tự hào khi biết Canada là nhà của một cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp ngày càng lớn và Thị trấn St. George’s cũng tự hào không kém khi cùng các bạn tổ chức lễ kỷ niệm này.”

bbe449a148b13e4ba1fd2f43907b5da6.jpg

Tuyên bố về Ngày Pháp Luân Đại Pháp từ Thị trưởng Nancy Dicks của thị trấn New Glasgow

Tuyên bố có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp đã giúp gìn giữ các giá trị truyền thống của con người như trung thực, hòa nhã, kiên trung, và vị tha.”

“Pháp Luân Đại Pháp cũng đã mang lại lợi ích cho hàng triệu người, giúp họ sống cuộc sống có ý nghĩa hơn và luôn hoàn thiện bản thân để trở nên an hòa hơn.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/27/426240.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/29/193395.html

Đăng ngày 01-06-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share