Lời: Vịnh Thanh Khúc
Soạn nhạc chính: Thần Quang
Soạn nhạc điệp khúc: R. Haraldo Piano
Diễn tấu piano: Nhan Tĩnh Phân

[MINH HUỆ 27-09-2020]

Nhạc

Nhạc đệm cho tiết mục hợp xướng, đồng ca
Download

Nhạc đệm cho tiết mục đơn ca (cao, A trưởng):
Download

Nhạc đệm cho tiết mục đơn ca (trung, F trưởng):
Download

Nhạc đệm cho tiết mục đơn ca (trầm, D trưởng):
Download

Lời

Pháp Chính Càn Khôn

Bao nhiêu năm rồi, chúng ta cứ mãi ngóng trông
Bao nhiêu năm rồi, chúng ta một lòng chờ đợi
Ngày hôm nay, chúng ta trong lòng hoan ca
Ngày hôm nay, chúng ta tinh thần phấn chấn
Nhìn kìa! Nhìn kìa! Nhìn kìa!
Pháp Luân đã giáng lâm rồi!

Bao nhiêu năm rồi, chúng ta lạc lối trong mê;
Bao nhiêu năm rồi, chúng ta một mực kiếm tìm;
Ngày hôm nay, chúng ta đã tìm thấy,
Ngày hôm nay, chúng ta hân hoan đón mừng,
Nhìn kìa! Nhìn kìa! Nhìn kìa!
Pháp Luân đang chuyển rồi!

Kìa bạn hãy nhìn Chân,
Kìa bạn hãy nhìn Thiện,
Kìa bạn hãy nhìn Nhẫn,
Đang chính lại càn khôn!


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/9/27/412236.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/7/190308.html

Đăng ngày 09-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share