Tác giả: Đệ tử Đại Pháp Sơn Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 19-05-2021]

2021-5-8-mh-513-hulu-1--ss.jpg

Hoán khê sa – Tranh đốt gỗ: Hồ lô thành thuyền hoa sen

Hán Việt:

Tịnh thổ liên đài Tiên khách lâu

Lạc họa hồ lô phối thích tú

Sư tứ Thần bút họa liên ngẫu

Khắc liên thành chu thiện du du

Tính đế đồng tu Chân Thiện Nhẫn

Vân vân chúng sinh mãn phương chu

Dịch thơ:

Đài sen Tịnh thổ Tiên khách lầu

Hồ lô tranh gỗ phối tranh thêu

Bút Thần Thầy ban vẽ liên ngẫu

Khắc sen thành thuyền thiện đu đưa

Sen cuống cùng tu Chân Thiện Nhẫn

Vô lượng chúng sinh chở đầy thuyền

2021-5-8-mh-513-hulu-2--ss.jpg

Nhất tiễn mai – Hòa khúc hát cao

Hán Việt:

Hòa phong tế vũ nhuận mai bao

Điểu ngữ hoa hương, thiện ca khúc cao

Hỉ thướng mai sao Tiên chi tiếu

Đại Pháp mỹ diệu, Chân Thiện Nhẫn hảo

Dịch thơ:

Mưa bụi trong gió tưới nụ mai

Chim hót hoa thơm, khúc hát cất cao

Vui đến ngọn mai cành Tiên đẹp

Đại Pháp mỹ diệu, Chân Thiện Nhẫn hảo.

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/【庆祝513】烙画葫芦成莲舟-424406.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/23/193287.html

Đăng ngày 31-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share