Bài viết của Tằng Hồng, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 22-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và cũng là kỷ niệm 29 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng. Thành phố Irving, Thành phố Bridgeport và Thành phố Springtown, đều ở khu vực Dallas, Texas, đã tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại các thành phố của họ.

052e6a46242b7f93a490c9485b21a0b5.jpg

Thị trưởng Rick Stopfer của Thành phố Irving

8487c403e32705a65687a6ea47701b8d.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại Thành phố Irving

Tuyên bố của thành phố Irving nêu rõ, “Pháp Luân Đại Pháp, còn được gọi là Pháp Luân Công, là một môn tu luyện tự cải thiện bản thân ôn hòa bắt nguồn từ văn hóa Trung Quốc cổ đại, pháp môn này xoay quanh nguyên lý vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn và bao gồm năm bài công pháp nhẹ nhàng, trong đó có thiền định.

“Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã giúp hàng triệu người trên khắp thế giới cải thiện sức khỏe và nâng cao tiêu chuẩn đạo đức, cũng như có được hiểu biết sâu sắc hơn về cuộc sống, con người và vũ trụ thông qua việc tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.

“Vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc, hơn 100 triệu người tại hơn 100 quốc gia đã trở nên hạnh phúc hơn, khỏe mạnh hơn và vị tha hơn nhờ tu luyện Pháp Luân Đại Pháp. Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới tôn vinh những lợi ích mà môn tu luyện tuyệt vời này đã mang lại cho xã hội chúng ta.

“Pháp Luân Đại Pháp lần đầu tiên được giới thiệu ra công chúng vào năm 1992 và truyền đến Dallas-Fort Worth vào năm 1996. Từ đó đến nay, các tình nguyện viên đã tổ chức các lớp giới thiệu miễn phí ở những nơi công cộng, như thư viện thành phố và công viên, và các học viên đã trở thành một phần không thể thiếu của xã hội. “

4e8a9b77c0cf884cbef5418dca36328b.jpg

Thị trưởng Randy Singleton của Thành phố Bridgeport

f7f8dfea586992dae31a095c1c200b22.jpg

Tuyên bố của Thành phố Bridgeport

5d926f6ac6c6945a3b25de2774b08834.jpg

Thị trưởng Greg Hood của Thành phố Springtown

73fe6b06938ca8f76e5ed9e8e7ab6173.jpg

Tuyên bố của Thành phố Springtown

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/22/426011.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/24/193311.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share