Bài viết của Tử Đích

[MINH HUỆ 21-05-2021]

2021-5-4-mh-painting-jianshou--ss.jpg

Một cô gái trẻ trong tay cầm quyển sách “Chuyển Pháp Luân”, quyển sách chính của Pháp Luân Đại Pháp.

Kích thước: 42 x 57 cm

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/21/【庆祝513】绘画-坚守心中的道-424193.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/24/193312.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share