Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi

[MINH HUỆ 24-05-2021]

60d890bba9364cdaaa9432a34ac001df.jpg

Đây là tác phẩm của một học viên Pháp Luân Đại Pháp nhỏ tuổi để mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 vào ngày 13 tháng 5 năm 2021. Hai chữ trong tranh “Phổ độ” có nghĩa là “cứu độ hết thảy chúng sinh”. Tác phẩm bày tỏ lòng cảm ân sâu sắc tới Sư phụ Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, đã hồng truyền môn tu luyện này ra thế giới.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/24/426030.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/25/193331.html

Đăng ngày 26-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share