Tác phẩm của Mộc Phàm

[MINH HUỆ 18-05-2021]

8935af1d6f09d9292b1dee6956e5d9f4.jpg

Trợ Sư chính Pháp
Dũng mãnh tinh tấn

Kích thước: 30 x 60 cm

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://big5.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/【慶祝513】書法-助師正法-勇猛精進-424398.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193207.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share