Tác phẩm của Chí Đạt

[MINH HUỆ 18-05-2021]

bd01668e63d126651754946b5345aac5.jpg

2ce16f5d68a7354ec953d4d1c28a5bf2.jpg

57ea66cdd399c41ffcc66c11a17eb511.jpg

Chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5 trên khắp thế giới
Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân Thiện Nhẫn hảo.

Kích thước: 6 x 6 x 6 cm, in khắc lõm

aac1e976467c0ae26ecfd5f0f03b6da5.jpg

29dc0276bd621277c90005e69efaf89c.jpg

11c02fbb7887a573d54f49404a369f2f.jpg

Pháp Luân Đại Pháp hảo
Chân Thiện Nhẫn hảo.

Kích thước: 5 x 5 x 5 cm, in khắc lõm

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/18/【庆祝513】篆刻-普天同庆5·13世界法轮大法日-424400.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/19/193206.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share