Bài viết của các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Hoa Kỳ

[MINH HUỆ 13-05-2021] Các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Connecticut và New Jersey đã tổ chức các hoạt động vào ngày 8 và 9 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí.

8d5bb0727a24b3295156b1013ae36e96.jpg

3bd657b4879f3ed78d0537c07060d23e.jpg
Các học viên ở Connecticut đã tổ chức buổi luyện công tập thể tại Công viên Elizabeth ở Hartford hôm 8 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm 22 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý

e210092b4963469fc709f3dc54976795.jpg

16e91ba309fbeabcbe0cecbf08101c19.jpg
Các học viên ở New Jersey đã tổ chức buổi luyện công tập thể tại Công viên Boyd ở Thành phố New Brunswick hôm 9 tháng 5 năm 2021 để kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và sinh nhật lần thứ 70 của Sư phụ Lý Hồng Chí

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và năm bài công pháp nhẹ nhàng, pháp môn này đã được hàng triệu người theo học và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425378.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/17/193144.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share