Tác phẩm của Nhất Liên ở Tứ Xuyên, Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-05-2021]

004036bfc9f336451ea2482dac75e70e.jpg

Kích thước: 147 x 43 cm
Màu sắc: nền đen, chữ vàng, và dấu triện đỏ
Phần chữ lớn: điêu khắc, đáy tròn
Phần chữ nhỏ: điêu khắc, đáy nhọn
Dấu triện: điêu khắc, đáy nhọn

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/19/【庆祝513】楠木刻字-佛法无边-425886.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/20/193218.html

Đăng ngày 21-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share