Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Illinois

[MINH HUỆ 14-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Sáu thành phố ở Illinois, bao gồm Peoria, Champaign, Wheaton, Joilet, Evanston và Bolingbrook, đã ban hành tuyên bố chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

e08b271a854329cdbe108273c827f77f.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Jim Ardis của thành phố Peoria, công nhận tuần từ ngày 10 đến 16 tháng 5 năm 2021 là Tuần Pháp Luân Đại Pháp.

Bản tuyên bố có đoạn:

“Pháp Luân Đại Pháp được truyền đến Peoria vào năm 2003. Kể từ đó, các tình nguyện viên đã tổ chức các hội thảo, tọa đàm và điểm luyện công nhóm miễn phí ở nhiều nơi như Công viên Northtrail và tại các sự kiện cộng đồng như Lễ hội Ignite Peoria và Pekin Marigold. Hôm nay, chúng tôi cùng với 1.000 chính quyền địa phương khác trên khắp Bắc Mỹ, và hơn 40 thành phố và hạt ở Illinois công nhận môn tu luyện Pháp Luân Đại Pháp.”

59065f4010e73cc45d3840b491cf03e9.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Frank Feinen của thành phố Champaign, công nhận tuần từ ngày 10 đến 16 tháng 5 năm 2021 là Tuần Pháp Luân Đại Pháp

Thị trưởng Frank Feinen của thành phố Champaign, tuyên bố tuần từ ngày 10 đến 16 tháng 5 năm 2021 là Tuần Pháp Luân Đại Pháp.

Bản tuyên bố có đoạn:

“Pháp Luân Đại Pháp đã được giới thiệu ở Champaign vào tháng 8 năm 1999, khi các học viên của một tổ chức sinh viên đại học có đăng ký mời cộng đồng Champaign tham gia.”

“Các thành viên trong nhóm chia sẻ môn tu luyện của họ thông qua các hội thảo, khóa học, tọa đàm và các nhóm luyện công tập thể ở nhiều nơi như Công viên Quận Champaign, Thư viện Công cộng Champaign, Công viên Hessel, Đại học YMCA và Main Quad.”

0d1dfa390c1733388278cfc4fb9ef34a.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Philip J. Suess của Wheaton

f79001cba56d22f7fc030abc9b2ceb26.jpg

Tuyên bố về Tuần Pháp Luân Đại Pháp của Thị trưởng Mary Alexander-Basta của làng Bolingbrook

868f531b87bf7c94c65c37024fe5d5cd.jpg

Tuyên bố về Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của Thị trưởng Robert O’Dekirk của thành phố Joliet

c0bde6eee5a4607f37fe3ba2c2a6e1a6.jpg

Tuyên bố về Tuần Pháp Luân Đại Pháp Thế giới của Thị trưởng Daniel Biss của thành phố Evanston

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Sư phụ Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học các bài giảng – dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn – và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425666.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193131.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share