Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Vancouver, Canada

[MINH HUỆ 14-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm 2021 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22 và là dịp kỷ niệm 29 năm hồng truyền Pháp Luân Đại Pháp. Nhân dịp này, thị trưởng của nhiều thành phố và thị trấn đã ban hành tuyên bố hoặc gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

856c88818e9a2f5aacfef65177805b9e.jpg

Các thị trưởng ở British Columbia đã gửi thư chúc mừng hoặc tuyên bố:

Từ trái sang phải, hàng đầu: Thị trưởng Lisa Helps của thành phố Victoria, Thị trưởng Colin Basran của thành phố Kelowna, Thị trưởng Leonard Krog của thành phố Nanaimo và Thị trưởng Aaron Stone của thành phố Ladysmith.

Từ trái sang phải, hàng thứ hai: Thị trưởng Chris Pieper của thành phố Armstrong, Twyla Slonski, Trưởng phòng Doanh nghiệp của thành phố Port Alberni; Thị trưởng Brad West của thành phố Port Coquitlam; và Thị trưởng Darnelda Siegers của quận Sechelt.

Từ trái sang phải, hàng thứ ba: Thị trưởng Jack Froese của thị trấn Langley, Thị trưởng Mike Morden của thành phố Maple Ridge, Thị trưởng Michelle Staples của thành phố Duncan và Thị trưởng Bob Wells của thành phố Courtenay.

f37a436d5477fd99880859a2168a083e.jpg

Thị trưởng Lisa Helps của thành phố Victoria tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại thành phố.

Bản tuyên bố có đoạn: “Pháp Luân Đại Pháp là một môn tu luyện và thiền định cổ xưa giúp đề cao về tâm tính, thân thể và tinh thần dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện- Nhẫn.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tuân theo các nguyên tắc này và áp dụng trong cuộc sống hàng ngày, cố gắng trở thành người tốt hơn trong mọi hoàn cảnh và tình huống.”

“Trong thời điểm khó khăn hiện nay của đại dịch Covid-19, chúng ta được nhắc nhở những giá trị và nguyên lý này quan trọng với tất cả chúng ta như thế nào.”

“Pháp Luân Đại Pháp đã mang lại lợi ích về thể chất và tinh thần cho hàng chục triệu người tại hơn 100 quốc gia trên thế giới kể từ khi Sư phụ Lý Hồng Chí truyền xuất ra tại Trung Quốc vào ngày 13 tháng 5 năm 1992.”

“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua ranh giới văn hóa và chủng tộc, và đóng góp cho một xã hội hòa bình, bao dung và nhân ái hơn.”

c28dc16ce31783390c6213655624f6d1.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Colin Basran của thành phố Kelowna

5d961638e149402910340a8ebedd7096.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Leonard Krog của thành phố Nanaimo

9f349cee29e07437a38d04e2a0b46a4e.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Aaron Stone của thị trấn Ladysmith

20a04acf4b5b9795c4777d0295337046.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Chris Pieper của thành phố Armstrong

9e86f27067386e315b20d96957d64497.jpg

Tuyên bố của Hội đồng Thành phố Port Moody

a8ffd3c8501e1dbd768beb545cd016ca.jpg

Thư chúc mừng của bà Twyla Slonski, Trưởng phòng Doanh nghiệp, thành phố Port Alberni

Bức thư có đoạn:

“Xin lưu ý rằng Hội đồng Thành phố Port Alberni đã tuyên bố ngày 13 tháng 5 năm 2021 là ‘Ngày Pháp Luân Đại Pháp’.“

“Thay mặt Hội đồng, tôi xin cảm ơn các bạn dốc lòng bảo vệ nhân quyền, tự do tín ngưỡng, và giá trị Chân-Thiện-Nhẫn.”

7931bde4a7c7225eea697f84d8380b18.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Brad West của thành phố Port Coquitlam

Bức thư có đoạn:

“Vào ngày tốt lành này, tôi rất vui được đứng cùng với các bạn, và công nhận các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp mang lại sự hài hòa trong xã hội thông qua Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Các bài giảng Pháp Luân Đại Pháp giúp mọi người đề cao tâm tính, tinh thần và thể chất, và dạy mọi người biết nghĩ cho người khác trước. Tôi biểu dương sự tận tâm của các bạn trong việc xây dựng một thế giới bằng Chân-Thiện-Nhẫn.”

a4a9863d5be905209b3e0df2ebc0b4c1.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Darnelda Siegers của quận Sechelt

Bức thư có đoạn: “Trong đại dịch toàn cầu, điều quan trọng hơn bao giờ hết là sống theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi hết sức tôn trọng Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn mà phong trào Pháp Luân Đại Pháp đề xướng. Dốc lòng nỗ lực đề cao bản thân thông qua thực hành thiền định và các động tác nhẹ nhàng là một con đường tuyệt vời để tìm lại sự bình an trong tâm.”

40599864606f654455f45a97d27008c1.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Jack Froese của thị trấn Langley

378d786ec79bcd8e932447645a1b5bbc.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Mike Morden của thành phố Maple Ridge

47c0bc5d49a93031cb62e3cf7ff564ee.jpg

Thư chúc mừng của Thị trưởng Michelle Staples của thành phố Duncan

22f24371d43487a4181a02e9e8349d21.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Bob Wells của thành phố Courtenay

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/14/425362.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/16/193110.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share