Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Minnesota

[MINH HUỆ 13-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Thị trưởng Melvin Carter của Thành phố Saint Paul đã tuyên bố Ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố này.

cbdb8c39f8070c0c0ec3f83396bbd2fb.jpg

Tuyên bố từ Thành phố Saint Paul

Tuyên bố có đoạn viết: “Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và điều này hiện nay trở nên quan trọng hơn bao giờ hết.”

“Pháp Luân Đại Pháp hiện được người dân từ mọi thành phần xã hội thực hành tự do tại hơn 100 quốc gia, và hàng triệu người đã được thụ ích từ môn tu luyện cả về thể chất lẫn tinh thần.”

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) được Đại sư Lý Hồng Chí lần đầu truyền xuất ra công chúng vào năm 1992 tại thành phố Trường Xuân, Trung Quốc. Tới nay, môn tu luyện đã truyền rộng đến hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên toàn cầu. Với nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn cùng năm bài công pháp nhẹ nhàng, môn tu luyện đã được hàng triệu người đón nhận và bước vào tu luyện, họ đều được trải nghiệm sự đề cao cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/425377.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193068.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share