Bài viết của Từ Tinh, phóng viên báo Minh Huệ

[MINH HUỆ 12-05-2021] Ngày 13 tháng 5 năm nay là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 22. Bà Sarah Anthony, Hạ Nghị sỹ bang Michigan đã ban hành chứng nhận để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Bản chứng nhận viết:

“Tôi xin trân trọng công nhận ngày 13 tháng 5 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở tiểu bang chúng ta và trên toàn thế giới. Trong ngày quan trọng này, chúng ta cần tôn vinh giá trị Chân-Thiện-Nhẫn. Tôi xin chúc các học viên Pháp Luân Đại Pháp Michigan, và tất cả những người tôn vinh Pháp Luân Đại Pháp, một Ngày Pháp Luân Đại Pháp tuyệt vời.”

fb9ccd3a19e9d57158556d02b4b2739e.jpg

Bối cảnh: Pháp Luân Đại Pháp là gì?

Pháp Luân Đại Pháp (còn gọi là Pháp Luân Công) lần đầu tiên được Ông Lý Hồng Chí truyền ra công chúng tại Trường Xuân, Trung Quốc vào năm 1992. Môn tu luyện này hiện đã phổ biến ở hơn 100 quốc gia và vùng lãnh thổ trên thế giới. Hàng triệu người đã học theo các bài giảng — dựa trên Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn – và trải nghiệm những chuyển biến tích cực cả về sức khỏe lẫn tinh thần.

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/12/425210.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/5/15/193100.html

Đăng ngày 17-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share