[MINH HUỆ 13-05-2021]

Đệ tử Đại Pháp tại các địa khu và quận huyện sau đây ở Hồ Lô Đảo, tỉnh Liêu Ninh chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và kính chúc Sư tôn sinh nhật vui vẻ!

Long Cảng, Liên Sơn, nhóm học Pháp ở Liên Sơn, nhóm học Pháp ở Hưng Thành (2), nhóm học Pháp huyện Tuy Trung, Hưng Thành (3) và các đệ tử Đại Pháp khác cùng gia đình ở Hồ Lô Đảo.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/5/13/葫芦岛大法弟子恭贺世界法轮大法日暨师尊华诞-22条–425296.html

Đăng ngày 15-05-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share