Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Thành phố Trường Xuân, tỉnh Cát Lâm

[MINH HUỆ 12-04-2021] Đã có nhiều bài viết trên Minh Huệ bàn về chiến dịch “xóa sổ”, một sáng kiến do Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) phát động vào năm ngoái với mục đích ép buộc những học viên Pháp Luân Công nằm trong danh sách đen của chính quyền phải từ bỏ đức tin của mình.

Thể ngộ của tôi là chiến dịch “xóa sổ” có thể là thời điểm để các học viên chúng ta thanh trừ hoàn toàn (xóa sổ) tất cả những phần tử tà ác phía sau cuộc bức hại này. Tôi tin rằng đây cũng là thời điểm để tống khứ tất cả (xóa bỏ hết) các chấp trước và quan niệm của người thường. Điều này sẽ giúp chúng ta đạt tới trạng thái của Thần và chào đón thời kỳ Pháp Chính Nhân gian sắp đến.

[Ghi chú của người biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/4/12/423224.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/4/14/191878.html

Đăng ngày 15-04-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share