Bài viết của đệ tử Pháp Luân Đại Pháp ở Đại Lục

[MINH HUỆ 19-03-2021] Gần đây, khi tôi gặp một đồng tu, đồng tu nói: Trong đoạn thời gian này đối với chúng ta, có thể nói là vào mỗi lần khảo nghiệm buông bỏ sinh tử, cũng coi như đã vượt qua. Có lẽ chị quên, khi chúng ta gặp nhau vào hai tháng trước, chị nói rằng: “Chúng ta có Sư phụ!”, nhờ một niệm này mà tôi đã vượt qua được.

Nói thật là tôi thực sự không nhớ vì sao lúc ấy đã nói câu này, tuy nhiên câu này lại mang đến chấn động mạnh mẽ trong tâm của đồng tu, kích khởi đồng tu kiên cường giữ vững một niệm tín Sư tín Pháp, và kiên định bước đi đến ngày hôm nay.

Vào ba tháng trước, có hai đồng tu sống cùng với tôi lần lượt bị bắt cóc, về sau lại nghe được một vài tin tức khiến các đồng tu đều áp lực rất lớn, trong tâm tôi cũng thấy bất ổn nên đã ra ngoài thuê phòng tránh né một thời gian. Mỗi ngày tôi phát chính niệm cho đồng tu bị bắt cóc, biết rằng tâm sợ hãi của bản thân đã nổi lên, mặc dù ngày nào cũng phát chính niệm cho bản thân để thanh lý tâm sợ hãi, nhưng trong tâm vẫn không vững chắc.

Có rất nhiều trường hợp về việc đồng tu khi gặp quan nạn, trong tâm họ có Sư phụ có Pháp, và tín Sư tín Pháp, hầu hết đồng tu đều đích thân trải qua từng ma nạn ấy. Vì sao bản thân mình lại đi ra ngoài thuê phòng trốn tránh quan nạn nhỉ? Mình kém đồng tu quá xa rồi.

Trong thời gian tôi phát chính niệm cho đồng tu bị bắt cóc, mỗi lần như vậy, trong ý niệm tôi ôn lại với đồng tu các bài thơ của Sư phụ, như bài “Biệt Ai”, “Chính Niệm Chính Hành”, “Phạ Xá”, “Kiến Chân Tính” v.v., còn có một đoạn Pháp ở cuối bài “Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005]”, Sư phụ giảng:

“Tôi đã giải đáp hết các tờ giấy [câu hỏi] rồi. Dẫu tôi giảng bao nhiêu, con đường tu luyện ấy là chư vị phải tự mình đi. Làm thế nào có thể đi tốt con đường ấy, đi cho đến cuối cùng, đó mới là xuất sắc nhất. Là vì trong quá trình chư vị đi con đường ấy sẽ có khó nạn, sẽ có các chủng các dạng khảo nghiệm, sẽ có ma nạn mà chư vị chưa nghĩ đến, sẽ có các chủng các dạng chấp trước và can nhiễu của ‘tình’ mà chư vị chưa nghĩ đến. Nguồn của những loại can nhiễu ấy là từ gia đình, xã hội, bạn bè thân quyến, thậm chí giữa các đồng tu chư vị với nhau; hơn nữa còn có can nhiễu [từ] hình thế xã hội nhân loại, can nhiễu [từ] quan niệm hình thành trong xã hội nhân loại. Hết thảy hết thảy những điều đó đều có thể lôi kéo chư vị trở về trong chốn người thường. Chư vị có thể xung phá hết thảy điều ấy, thì chư vị có thể bước hướng Thần. Do đó đã là một người tu luyện mà giảng, có thể kiên định bản thân, có thể có được chính niệm kiên định không gì có thể lay động được, đó mới thật là xuất sắc. Như kim cương, vững như bàn thạch, không ai lay động nổi, tà ác thấy thế đều thấy sợ.” (Giảng Pháp tại Pháp hội quốc tế miền Tây Mỹ quốc [2005], Giảng Pháp tại các nơi VII)

Hy vọng đồng tu trong ma nạn có thể nhớ đến Sư phụ, nhớ đến những đoạn Pháp này của Sư phụ, đường đường chính chính vượt qua. Đồng thời cũng khích lệ và nghiêm khắc thúc giục bản thân tinh tấn.

Câu nói của đồng tu vào ngày hôm ấy đã chấn động sâu sắc trong tâm tôi. Cùng là đệ tử của Sư phụ, cùng học một bộ Pháp này, vì sao đồng tu có thể làm được tốt, còn mình thì không nhỉ? Đây chẳng phải vấn đề căn bản trong tín Sư tín Pháp hay sao? Vấn đề căn bản không giải quyết thì còn nói gì đến tu luyện? Càng không thể nói đến viên mãn! Câu nói của đồng tu khiến tôi nhìn thấy được khoảng cách chênh lệch giữa mình với đồng tu, cũng trở thành động lực khiến tôi tinh tấn hơn.

Một chút nhận thức, nếu có chỗ nào không đúng mong đồng tu từ bi chỉ chính.

[Ghi chú của Ban biên tập: Bài viết này chỉ thể hiện quan điểm cá nhân của tác giả và tác giả phải chịu trách nhiệm cá nhân về tính đúng sai. Mong độc giả tự mình cân nhắc.]

(Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác đăng trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link URL, cũng như dẫn nguồn Minghui.org)


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/19/在关难中要想到师父-422214.html

Đăng ngày 22-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share