Bài viết của một học viên Pháp Luân Công ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 07-11-2020] Các học viên Pháp Luân Công ở địa phương chúng tôi đã làm rất tốt việc giúp người dân minh bạch chân tướng Pháp Luân Công và làm tam thoái (thoái xuất khỏi Đảng, Đoàn và Đội). Bởi vì điều đó mà địa phương chúng tôi đã được phúc báo.

Hầu hết tất cả các quận và thành phố gần chỗ chúng tôi, nơi các học viên Pháp Luân Công bị bức hại tàn khốc đều chịu ảnh hưởng bởi hạn hán, lũ lụt, dịch bệnh và những thảm họa khác vào hai năm trước. Nhưng khu vực chúng tôi thì hầu như không bị ảnh hưởng gì.

Gần đây tôi gặp một số người đã thoái xuất khỏi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ). Họ đến từ mọi giai tầng trong xã hội và độ tuổi khác nhau. Tất cả họ đều ủng hộ Pháp Luân Công và biết rằng khu vực chúng tôi được ban phúc báo là vì duy trì công lý.

Địa phương chúng tôi đắc phúc báo

Một người phụ nữ tôi gặp tại chợ nông sản bảo tôi rằng cả nhà của cô đã thoái xuất khỏi ĐCSTQ. Cô ấy nhận xét rằng vì có nhiều người trong địa phương chúng tôi đã thoái nên chúng tôi không bị ảnh hưởng bởi thiên tai như những địa phương lân cận. Cô ấy tin rằng chúng tôi đã đắc phúc báo.

Tôi công nhận điều này.

“Nhiều người trong địa phương chúng tôi minh bạch chân tướng và biết ‘Pháp Luân Đại Pháp hảo, Chân Thiện Nhẫn hảo’. Nơi nào càng nhiều người tốt, nơi đó càng ít tai ương”, tôi nói.

Cô ấy đồng ý với tôi.

“Hãy tiếp tục phát huy nhé!

Một hôm, tôi gặp một bà cụ lưng gù.

Tôi đi đến hỏi bà: “Bà ơi, bà có nghe nói về Pháp Luân Công hay chưa?”

Bà cụ nhìn tôi mỉm cười và nói: “Cháu tu luyện Pháp Luân Công à?”

“Dạ đúng, cháu đã tu luyện được hơn 20 năm rồi.”

Nghe thấy điều này, bà cụ nói: “Bà biết Pháp Luân Công là tốt. Pháp môn này dạy người ta làm người tốt, nhưng chính phủ lại không cho phép người dân tu luyện Pháp Luân Công. Cháu hãy tiếp tục phát huy nhé!”

Hai tài xế taxi thoái xuất khỏi ĐCSTQ

Một tài xế taxi bảo tôi rằng anh ấy và gia đình đã thoái ĐCSTQ. Tôi bảo anh: “Hiện giờ tai ương vẫn đang hoành hành, vì thế anh nên bảo người thân và bè bạn cũng làm tam thoái nhé.” Anh ấy nói: “Chắc chắn rồi! Nếu ĐCSTQ không bức hại Pháp Luân Công và Chân-Thiện-Nhẫn, thì đã không xảy ra đủ loại thảm họa như thế này!”

Một nữ tài xế taxi khác kể với tôi: “Ông của mẹ chồng em là địa chủ. Một người lính cộng sản đã giết ông bằng cách đập mạnh vào đầu ông và não của ông văng ra. Mẹ chồng của em lúc đó vẫn còn nhỏ nhưng bà và chị của bà đã chứng kiến cảnh đó. Bà sợ hãi đến mức ban đêm không dám ngủ.”

Vì gia đình họ đã trải qua sự bức hại nên họ hiểu rõ bản chất phi nhân tính của ĐCSTQ. Cô ấy đã đồng ý thoái đảng.

Một giáo viên thoái ĐCSTQ

Khi tôi bảo người giáo viên thoái ĐCSTQ thì thoạt đầu cô ấy nói: “Tôi không hiểu tại sao chị lại ghét ĐCSTQ đến thế.”

Tôi bảo cô ấy: “Pháp Luân Công dạy mọi người chiểu theo Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn, và các học viên không có kẻ thù. ĐCSTQ đã dùng các cuộc vận động chính trị để kích động lòng thù hận của người dân. Trải qua Đại Cách mạng Văn hóa kéo dài thập kỷ, nó đã phá hủy văn hóa truyền thống của Trung Quốc. Nó bức hại Pháp Luân Công và thậm chí là thu hoạch nội tạng của các học viên để kiếm lợi. ĐCSTQ là sát nhân và bại hoại, vì thế nó sẽ bị Trời diệt.”

Người giáo viên minh bạch chân tướng và sau đó đã thoái ĐCSTQ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/7/414739.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/2/11/190511.html

Đăng ngày 15-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share