Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Paris, Pháp

[MINH HUỆ 03-03-2021] Trong hai ngày 27 và 28 tháng 2 năm 2021, các học viên Pháp Luân Đại Pháp đã tập trung tại Quảng trường Place Saint Michel và Quảng trường Place de l’Opéra để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại đang diễn ra tại Trung Quốc. Một người dân địa phương đã nói với phóng viên Minh Huệ: “Thế giới sẽ trải qua biến đổi khi mọi người thức tỉnh.”

Nhiều người xem đã bị thu hút bởi vẻ tường hòa và tĩnh tại của các học viên Pháp Luân Đại Pháp khi họ luyện năm bài công pháp. Một số người đã hỏi lấy các tờ rơi chân tướng, trong khi những người khác ký bản kiến nghị kêu gọi Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) chấm dứt cuộc bức hại. Một số người Paris còn giơ ngón tay cái lên để tỏ ý khích lệ các học viên.

eb0f3332a125e836947142c6ef78a83d.jpg

c811a61e9cd4a8038915b62fcbef904d.jpg

Các học viên Pháp Luân Đại Pháp nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Quảng trường Place Saint Michel vào ngày 27 tháng 2 năm 2021

9d3ab5749d3d8114aeecf86601a84da3.jpg

Các học viên trình diễn năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp tại Quảng trường Place Saint Michel

59117adee26f68d6962fb18885eb8131.jpg

1f99af654129ae1c4c521f2a63c4fa4a.jpg

Mọi người ký bản kiến nghị sau khi biết về cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc

762f57a42ecdbf9a1b50ffb1ded0280b.jpg

Các học viên trình diễn các bài công pháp đồng thời nâng cao nhận thức về cuộc bức hại tại Quảng trường Place de l’Opéra vào ngày 28 tháng 2 năm 2021

28087650069b4706059b45b453721989.jpg

Một vài người xem học năm bài công pháp Pháp Luân Đại Pháp

0019ec3872529eef000fdefb08ce2677.jpg

bfb4612d7ed8c65c47525a2c1f5f3024.jpg

bc9f058d440e9650c4069b1005611303.jpg

Người Paris ký bản kiến nghị để giúp chấm dứt cuộc bức hại

Ông Harmon là giáo viên sinh học ở một trường trung học. Ông đã trò chuyện một hồi với một học viên Pháp Luân Đại Pháp, rồi nói: “ĐCSTQ là kiểu mẫu về một chế độ độc tài toàn trị. Nó sẽ đe dọa bất cứ ai khác với nó. Nó chính là phản nhân loại và chống lại sự phát triển của con người.”

Ông tiếp tục: “Nhiều người đang trục lợi từ hệ thống của ĐCSTQ. Điều đó không đúng. Cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp là sai trái và ĐCSTQ đang phạm tội.”

Ông Harmon đã khích lệ các học viên Pháp Luân Đại Pháp tiếp tục tiếp bước. Ông nói: “Tất cả điều này rồi sẽ thay đổi. Chúng ta chỉ cần kiên nhẫn và cũng cần chút thời gian.”

Cô Florie Therese làm việc tai một công ty công nghệ thông tin. Sau khi biết về cuộc bức hại và tội ác cưỡng bức thu hoạch nội tạng từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc, cô nói: “Toàn thế giới cần biết điều này và tội ác này cần phải được ngăn chặn. Khi mọi người thức tỉnh trước chân tướng, họ sẽ hiểu rằng một cuộc bức hại như vậy đáng lẽ không bao giờ được xảy ra và thế giới sẽ thay đổi.”

Cô tin rằng niềm tin có thể ngăn chặn mọi thứ ác trên thế giới. Điều quan trọng nhất là, cô cho rằng các học viên cần kiên định và không bao giờ được từ bỏ. Cuối cùng, cô nói: “Ở một quốc gia độc tài, việc tước đoạt quyền tự do ngôn luận, tự do tư tưởng và tự do tín ngưỡng là không thể chấp nhận được. Ngay từ lúc sinh ra, một cách tự nhiên, con người đã có nhân quyền và con người cần được tự do sinh sống. Đây là điều trọng yếu nhất đối với người dân trên thế giới.”

Mọi bài viết, hình ảnh, hay nội dung khác phát hành trên Minghui.org đều thuộc bản quyền của trang Minh Huệ. Khi sử dụng hoặc đăng lại nội dung vì mục đích phi thương mại, vui lòng ghi lại tiêu đề gốc và đường link, cũng như dẫn nguồn Minghui.org.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/3/3/421603.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/3/9/191313.html

Đăng ngày 11-03-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share