Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Trung Quốc Đại Lục

[MINH HUỆ 07-01-2021] Trong chiến dịch “Xóa sổ”, hầu hết những thành viên liên quan đều nói với chúng ta rằng: “Bạn phải hợp tác”. Lúc này, đầu não chúng ta cần thanh tỉnh: chúng ta là những người đang đi trên con đường thành thần, còn họ là những người bị tà ác khống chế. Về bản chất, đây là sự bức hại của tà ác đối với chúng ta, cho dù những người đang bị thao túng không nhất định là những người xấu đến thế. Tất cả những gì họ làm, đứng tại góc độ người thường thì là phi pháp, còn đứng tại góc độ người tu luyện thì chính là đang bức hại chúng ta, hủy hoại chúng ta.

Mọi người có thể nghĩ như thế này: Đường Tăng có nên hợp tác với Bạch Cốt Tinh không? Tuyệt đối không nên. Nếu chúng ta hợp tác với họ thì chúng ta sẽ gặp tai họa. Đối với Bạch Cốt Tinh thì chỉ có diệt trừ. Tôn Ngộ Không hễ nhìn thấy liền muốn đánh, chúng ta chính là phải hiểu rõ đạo lý này.

Cho nên, ngoài việc chúng ta tận dụng cơ hội từ bi giảng chân tướng cho họ, chúng ta còn phải phát chính niệm cường đại để thanh trừ hết thảy nhân tố tà ác đứng sau lưng những người tham gia vào chiến dịch “Xóa sổ” này. Chính là “Bạch Cốt Tinh”.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/7/418222.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2021/1/21/190013.html

Đăng ngày 19-02-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share