[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Liêu Ninh thuộc Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Thiết Lĩnh, Thiết Đông, An Sơn, Phủ Thuận, Đại Liên (2), Bàn Cẩm (5), huyện Bàn Sơn (2), Cẩm Châu (5), Cẩm Tây, Hồ Lô Đảo (10), Hưng Thành, Đan Đông cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Liêu Ninh.

 


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-36条–417932.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share