[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Ninh Hạ (3), khu tự trị Ninh Hạ, Tây Ninh (3), Hải Tây Châu (4),Tế Nam (10), Thanh Đảo (2), khu tự trị Ninh Hạ Hồi, Cố Nguyên, Ngân Xuyên (3), Thạch Chùy Sơn, cùng các đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-31条–417935.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share