[MINH HUỆ 01-01-2021] Đệ tử Đại Pháp tại các khu vực và huyện thị dưới đây ở Trung Quốc Đại Lục kính chúc Sư tôn năm mới vui vẻ!

Đệ tử Đại Pháp ở Phủ Thuận (4), Nam Xương, Trùng Khánh (6), Thẩm Dương (2), khu Đông Lệ, hệ thống nhà giam ở Trùng Khánh (2), Quảng Châu, Hàm Đan, Trường Xuân, Thái An,đệ tử Đại Pháp bị giam ở nhà tù khu Thành Đô, khu Tứ Bình, Bình Đính Sơn, Thiệu Dương, Quý Châu, Đông Xương Phủ (2), Duy Phường, Tần Hoàng Đảo (2), Hành Dương, Thạch Gia Trang, Trường An, Trương Gia Khẩu, cục lâm nghiệp Phương Chính ở Hắc Long Giang, Hồ Nam, Mẫu Đơn Giang, mỏ dầu Đông Doanh, ngành thủy lợi ở Hà  Bắc cùng đệ tử Đại Pháp khác ở Trung Quốc Đại Lục.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2021/1/1/大陆大法弟子恭祝师尊新年好-39条–417941.html

Đăng ngày 02-01-2021; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

 

Share