Bài viết của Nhất Ngôn, đệ tử Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 23-11-2020] Chính nghĩa sẽ chiến thắng, nhưng thay vì chờ đợi chính nghĩa tự động đánh bại tà ác, các đệ tử Pháp Luân Đại Pháp phải làm những gì chúng ta cần làm.

Các đệ tử Đại Pháp nhất định sẽ đạt thành tựu, nhưng qua nhiều thử thách và khổ nạn, mỗi đệ tử phải thời thời khắc khắc tu luyện tâm tính để đề cao và đáp ứng các tiêu chuẩn dành cho chúng ta. Chúng ta không thể “tự nhiên” đạt đến viên mãn trong khi vẫn nuôi dưỡng những chấp trước và quan niệm của con người.

Phật Chủ kiểm soát hết thảy mọi việc, nhưng các đệ tử Đại Pháp phải hoàn thành sứ mệnh để đạt được điều mà Phật Chủ muốn.

Cuộc bức hại Pháp Luân Đại Pháp do Đảng Cộng sản Trung Quốc phát động đã thất bại ngay từ khi bắt đầu. Tại sao chúng ta vẫn cần phản bức hại, chứng thực Pháp và giảng chân tướng? Đã 21 năm trôi qua mà cuộc bức hại vẫn chưa kết thúc. Điều này có thể liên quan rất nhiều đến chúng ta, vì chúng ta đã làm chưa đủ, và chúng ta chưa đạt đến mức đáng lẽ chúng ta cần phải đạt được.

Chúng ta nên nắm bắt từng cơ hội và sử dụng các phương pháp hiệu quả để làm những gì chúng ta nên làm và đáp ứng nhu cầu của tiến trình Chính Pháp. Chỉ khi đó, chúng ta mới có thể đạt được những gì Phật Chủ muốn trong khung thời gian nhất định; nếu không, sẽ không tránh khỏi rắc rối và sự chậm trễ.

Tôi muốn mọi người nhớ lại bài giảng của Sư phụ:

“Chư vị cũng cần minh bạch rõ rằng “tự nhiên” là không tồn tại, mà “tất nhiên” là có nguyên nhân.” “Do đó, phía con người của chư vị cần phải minh bạch, mà chủ yếu hơn là phía đã đắc Pháp phải rõ ràng.” (“Nói về Pháp,” Tinh Tấn Yếu Chỉ)

Trong cuộc chiến giữa thiện và ác này, chúng ta hãy triệu hồi sức mạnh thần thánh của mình để nắm lấy cơ hội này và giúp nhiều người hơn trên thế giới đưa ra lựa chọn đúng đắn trong cuộc bầu cử ở Hoa Kỳ, vì tương lai của chính họ.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/11/23/415460.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/11/24/188397.html

Đăng ngày 25-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share