Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 21-10-2020] Vào ngày 15 tháng 10 năm 2020, bảy người dân thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh đã bị bắt vì đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Ông Ổ Thành Quân cùng vợ mình là bà Tiếu Na đã bị hơn 20 sĩ quan cảnh sát và quan chức chính quyền bắt giữ vào khoảng 7 giờ sáng. Cảnh sát đã lục soát nhà của họ và tịch thu hơn 20 cuốn sách Pháp Luân Công, nhiều máy in, một máy tính và các tài liệu về Pháp Luân Công.

Các học viên khác là bà Vương Bảo Chi, bà Lý Tiểu Hà, bà Trương cũng bị bắt.

Bà Vương bị tịch thu máy tính và những vật dụng cá nhân khác.

Bà Lý bị bốn xe cảnh sát bắt đi. Nhiều vật dụng cá nhân của bà cũng bị tịch thu.

Chi tiết vụ việc hiện vẫn đang được điều tra.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/10/21/414072.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/10/25/187969.html

Đăng ngày 03-11-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share