Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ tại Hungary

[MINH HUỆ 31-08-2020] Hôm 21 tháng 8 năm 2020, các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Hungary đã tổ chức các hoạt động nâng cao nhận thức tại Siofok, một thành phố xinh đẹp nằm ở bờ Nam của Hồ Balaton.

1b5c18956c441617ff04a4d49dfe99b8.jpg

849e5c0d111eba493450e6c23a2784a0.jpg

5ce0ba75b892455d3f6a20b66670bb06.jpg

3fc057c5c8b8afb017cee794f4631a3b.jpg

5ab5679c0e6992c72da99d5f93c5fc5c.jpg

Người dân thành phố Siofok, Hungary tìm hiểu về Pháp Luân Đại Pháp và ký tên vào bản kiến ​​nghị kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại các học viên ở Trung Quốc.

Các học viên đã dựng quầy thông tin ngay lối vào của tuyến phố giải trí và kinh doanh nổi tiếng. Họ nói với mọi người về Pháp Luân Đại Pháp và về việc Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đang bức hại môn tu luyện cổ xưa này như thế nào.

Khách du lịch đến từ khắp nơi lên án những hành động tàn bạo của ĐCSTQ và ký vào bản kiến nghị nhằm kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/8/31/411173.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/9/7/186658.html

Đăng ngày 11-09-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share