[MINH HUỆ 12-2-2006] Vào ngày 8 tháng 2 năm 2006, Tiến sĩ Peter Yuan Li, một đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp, bị bọn lưu manh chỉ súng vào đầu và đánh đập tàn nhẫn ngay tại nhà ở Atlanta, Georgia. Máy điện toán và hồ sơ trong máy bị cướp đi. Sau khi người hàng xóm gọi cảnh sát, tiến sĩ Li được chở tới bệnh viện và bị vá với 15 mũi khâu trên mặt. Trước đó 2 tuần, Hội đồng Quốc hội Châu Âu với 46 thành viên đã thông qua một nghị quyết lên án những vi phạm nhân quyền bởi chế độ độc tài cộng sản trong một phiên họp tại Strasbourg, Pháp. “Chế độ độc tài cộng sản vẫn còn hoạt động tài nhiều quốc gia trên thế giới và tội ác vẫn còn tiếp diễn” bản nghị quyết phát biểu: “Hội đồng Quốc hội cực lực lên án những vi phạm nhân quyền trầm trọng này”.

Nhiếu thập niên dưới sự cai trị độc tài của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ÐCSTQ), đặc biệt là chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp trong 6 năm qua, là một trong những bằng chứng hùng hồn về những tội ác của chế độ cộng sản. ÐCSTQ không những đã giết hại hàng triệu người vô tội tại Trung Quốc, mà còn tiếp tục thi hành chính sách khủng bố tại nước ngoài. Rất nhiều lần, chúng cố tình vi phạm ngay tại các quốc gia Tây phương mà ở đó nhân quyền được tôn trọng. Việc tấn công tiến sĩ Li là một bằng chứng của chính sách khủng bố tàn nhẫn và đẫm máu. Vào ngày 28 tháng 6 năm 2004, trong khi nhân viên cao cấp của ÐCSTQ là Tăng Khánh Hồng (Tăng Khánh Hồng) đang thăm viếng Nam Phi, y đã thuê bọn thổ phỉ để bắn giết đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp là David Liang. Vào tháng 12 năm 2005, toà đại sứ Trung Quốc tại Thái lan đã kích thích cảnh sát Thái lan và bọn thổ phỉ tấn công các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp tại đó.

Các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp cực lực lên án hành động bạo ngược và thô bỉ của ÐCSTQ. Chúng tôi kêu gọi chính phủ Hoa kỳ tiến hành điều tra vụ này, phải bắt và trừng phạt bọn thổ phỉ này. Cùng lúc đó, chúng tôi kêu gọi dư luận thế giới, các cấp chính phủ, và quần chúng phải cảnh giác và giúp đỡ cho sự an toàn của các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp, và ngặn chận những hành động khủng bố bạo động và tàn bạo của ÐCSTQ đang thực hiện tại nước ngoài.

Việc tấn công tiến sĩ Li chứng tỏ rằng chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp của ÐCSTQ không chỉ có tại Trung Quốc. Trường hợp này, một lần nữa là biểu lộ hành động bạo ngược, tàn ác của bọn cộng sản bất nhân trên thế giới hôm nay. Làm ngơ và bỏ qua rồi đặt hy vọng vào ÐCSTQ chính là nuôi ong tay áo, dung tha tà quỷ, và cuối cùng sẽ dẫn đến nguy cơ cho nhân loại.

Trong vòng 6 năm qua, các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp đã nổ lực một cách rất ôn hoà để chống lại chính sách khủng bố, và đã làm thức tỉnh rất nhiều người. Hôm nay mọi người, ai ai cũng biết chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp, ai ai cũng ngưỡng mộ tinh thần ôn hoà, bất bạo động của Pháp Luân Ðại Pháp. Rất nhiều cơ quan, đoàn thể trên thế giới đã ủng hộ Pháp Luân Ðại Pháp và lên án hành động phi nhân, tàn ác của ÐCSTQ trong chính sách khủng bố Pháp Luân Ðại Pháp của họ.

Quốc hội Hoa kỳ đã hoàn toàn thông qua Nghị quyết 304, mà trong đón Quốc hội đã thẳng thắn chống đối chính sách đàn áp Pháp Luân Ðại Pháp của chính phủ Trung Quốc tại Trung Quốc cũng như tại Hoa kỳ. Nghị quyết này kêu gọi chính phủ Trung Quốc phải chấm dứt ngay tức khắc sự can thiệp của họ tại Hoa kỳ, để bảo đảm mọi người được có quyền tự do tín ngưỡng, như là tu luyện Pháp Luân Ðại Pháp, như đã được ghi trong Hiến pháp Hoa kỳ, chấm dứt ngay tức khắc việc dùng các nhân viên ngoại giao để can thiệp, phá rối, hành hung và nhục mạ Pháp Luân Ðại Pháp, và phải phóng thích tất cả các tù nhân chính trị, bao gồm các đệ tử Pháp Luân Ðại Pháp đang bị giam giữ tại Trung Quốc.

Nghị quyết này và nhiều trường hợp khác là những bằng chứng rằng cộng đồng thế giới hiểu rất rỏ về bản chất tà ác của ÐCSTQ và cực lực lên án họ. Chấm dứt chế độ cộng sản trên trái đất này sẽ đưa thế giới đến thế giới tự do, công bằng, nhân bản và đạo đức hơn.

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/12/120662.html.

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/2/15/69974.html.

Đăng ngày 20-2-2006; bản dịch có thể được chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share