Bài viết của phóng viên Minh Huệ ở tỉnh Liêu Ninh, Trung Quốc

[MINH HUỆ 31-07-2020] Một người phụ nữ 66 tuổi bị bắt phải lao động không công và bị giam tại phòng giam biệt lập trong vòng 8 tháng vì kiên định đức tin của mình vào Pháp Luân Công, một môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc đàn áp từ năm 1999.

Bà Chu Ngọc Lan, sống tại thành phố Bổn Khê, tỉnh Liêu Ninh, bị bắt lần đầu tiên vào ngày 2 tháng 5 năm 2018 vì nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát đã trình lên Viện Kiểm sát trường hợp của bà và cố gắng đưa bà vào tù. Nhưng sau đó Trung tâm Giam giữ Địa phương Thành phố Bổn Khê từ chối vì bà Chu mắc bệnh lao, cảnh sát đã phải cho bà được bảo lãnh tại ngoại.

Bà Chu bị bắt lần nữa vào ngày 8 tháng 7 năm 2019 trong chuyến thăm con trai tại tỉnh Quý Châu vì tiếp tục nói với mọi người về Pháp Luân Công. Cảnh sát tỉnh Quý Châu chuyển bà về lại Bổn Khê, nơi bà bị quản thúc tại nhà sau khi trung tâm giam giữ tiếp tục từ chối trường hợp của bà. Bà bị đưa ra Toà án Huyện Đẳng Nhân vào ngày 1 tháng 11 năm 2019 và bị kết án tù 8 tháng vào ngày 21 tháng 11.

Bà Chu đã kháng cáo, nhưng sự kháng cáo của bà bị Toà án Trung cấp thành phố Bổn Khê bác bỏ mà không hề thông qua xét xử.

Lúc đầu cảnh sát giam bà Chu trong một phòng giam biệt lập tại trung tâm giam giữ trong vòng một tháng. Bà bị bắt phải ngủ trên sàn nhà lạnh lẽo và ẩm ướt và bị từ chối tất cả những điều trị y tế mặc dù bà bị bệnh lao nặng.

Bà Chu bị đưa đến Trại Lao động Cưỡng bức Nữ Tỉnh Liêu Ninh vào ngày 31 tháng 12 năm 2019. Bà bị bắt phải lao động không công trong nhiều giờ mỗi ngày. Lính canh thậm chí ra lệnh cho bà phải tiếp tục làm việc dù huyết áp bà đã tăng đến mức độ báo động. Bà Chu được thả vào tháng 7 năm 2020 sau sáu tháng bị ngược đãi trong tù.

Bài viết liên quan:

Người phụ nữ Liêu Ninh bị kết án tám tháng tù vì nói với mọi người về đức tin của bà


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/31/409835.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/8/9/186268.htm

Đăng ngày 16-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share