Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở tỉnh Quảng Đông, Trung Quốc

[MINH HUỆ 14-07-2020] Ngày 14 tháng 6, Phòng 610 địa phương, một cơ quan ngoài vòng pháp luật được lập ra chuyên để bức hại Pháp Luân Công, đã chỉ đạo bắt giữ 18 học viên Pháp Luân Công ở thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông. Chín người trong số họ vẫn đang bị giam giữ tại thời điểm viết bài.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân cổ xưa dựa trên tiêu chuẩn Chân-Thiện-Nhẫn. Bởi sự phổ biến rộng rãi và phục hưng các giá trị truyền thống, điều mà chính quyền cộng sản đang tìm cách phá hủy, pháp môn này đã bị chính quyền cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Tám người bị bắt tại một nhà riêng

Chiều hôm đó, hơn hai mươi công an đã đột nhập vào nhà Bội Trân (chưa biết họ) để bắt giữ bà và bảy học viên khác khi họ đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công tại nhà bà. Bảy vị khách của bà Bội Trân gồm: Ông Trần Hồng Nguyên, bà Ngô Duyệt Ngâm, bà Diêu Thiểu Hồng, bà Diêu Tĩnh Kiều, bà Giang Bích Ngâm, bà Thái Văn Quân và bà Thái Huệ, hầu hết đều ngoài 70 hoặc ngoài 80 tuổi.

Công an lục soát nhà của các học viên, trừ nhà của bà Thái Huệ. Đặc biệt, công an còn ở lại nhà ông Trần Hồng Nguyên vài giờ đồng hồ, sau đó tịch thu máy tính và máy in của ông.

Bốn người bị bắt giữ tại một nơi cư trú khác

Công an đã đột nhập vào nhà của học viên Ngoạn Trân (chưa biết họ), khi bà đang cùng với ba học viên khác học các bài giảng của Pháp Luân Công. Ba học viên gồm bà Lệ Khanh (chưa biết họ), bà Ngô Vinh Đoan, và một nữ học viên khác (chưa biết họ tên).

Bất chấp việc bà Ngoạn Chân bị ung thư vú, người gầy giơ xương, công an vẫn bắt giữ bà và ba người khác của bà. Nhà của bà học viên này cũng bị lục soát.

Thêm sáu người bị tống giam

Một nhóm gồm 19 công an đã đột nhập vào nhà bà Hoàng Yến Chi và bắt giữ bà. Chồng bà đã ngoài 70 tuổi và không tu luyện Pháp Luân Công, cũng bị công an còng tay và đánh đập.

Các học viên khác bị bắt và bị lục soát nhà trong ngày hôm đó gồm bà Lâm Giới Sơn, bà Giang Tích Nga, bà Lưu Xuân Lan, bà Mục (chưa biết tên) và bà Nhung.

Công an cũng kéo đến nhà bà Thái Huệ và cố gắng bắt giữ bà, mặc dù bà đã từng bị bắt ở nhà bà Bồi Trân.

Chín người vẫn đang bị giam giữ

Chín học viên, gồm bà Bội Trân, bà Diêu Tĩnh Kiều, bà Giang Bích Ngâm, bà Thái Văn Quân, bà Ngoạn Trinh, bà Ngô Vinh Đoan, bà Thái Huệ, bà Mục và một nữ học viên chưa rõ tên, đã nhanh chóng được thả ra.

Chín học viên còn lại, gồm ông Trần Hồng Nguyên, bà Diêu Thiểu Hồng, bà Ngô Duyệt Ngâm, bà Hoàng Yến Chi, bà Lưu Xuân Lan, bà Giang Tích Nga, bà Lâm Giới Sơn, bà Hồng Tĩnh Lan, và Lệ Khanh, vẫn đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Yết Dương tại thời điểm viết bài.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/7/14/408978.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/24/186002.html

Đăng ngày 05-08-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share