Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Tân Cương, Trung Quốc

[MINH HUỆ 30-06-2020] Một phụ nữ gần 90 tuổi đã bị biệt giam gần hai tháng vì đức tin của bà vào Pháp Luân Công, một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

Bà Nghiêm Nghi Học, một cư dân thành phố Thạch Hà Tử, tỉnh Tân Cương, đã bị bắt trước thềm Lưỡng hội (Hội nghị Chính trị Hiệp thương Nhân dân Trung Quốc và Đại hội Đại biểu Nhân dân toàn quốc Trung Quốc). Cuộc họp này đã bị hoãn từ tháng 3 sang ngày 22 tháng 5 năm 2020 vì đại dịch virus corona. Gia đình của bà không có thông tin gì về nơi giam giữ bà.

Trước lần bắt giữ cuối cùng ngày, bà Nghiêm từng bị giam trong trại tẩy não một năm (2018-2019), nhân viên của trại đã đánh đập và nhục mạ bà. Chỉ cần bà ngồi luyện tĩnh công, người được giao giám sát bà sẽ rung chuông, và nhân viên của trại sẽ nhanh chóng cầm một dùi cui kim loại tới, kéo bà ra ngoài và đánh đập bà.

Vương Vĩnh Khang, bí thư của Ủy ban Chính trị và Pháp luật ở thành phố Thạch Hà Tử, từng tát vào mặt bà ngay trước mặt những người bị giam khác.

Nhân viên trại tẩy não còn xích bà Nghiêm vào một chiếc ghế kim loại trong hai tuần. Trong thời gian này, bà đã tuyệt thực để phản kháng.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/30/408364.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/7/5/185748.html

Đăng ngày 10-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share