Bài viết của phóng viên báo Minh Huệ ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 20-06-2020] Trong bốn ngày, ở hai tỉnh Quảng Đông và Hà Bắc (cách nhau khoảng 1.610 km) đã diễn ra hai vụ bắt giữ hàng loạt học viên Pháp Luân Công.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là một pháp môn tu luyện cả tâm lẫn thân đã bị Đảng Cộng sản Trung Quốc bức hại từ năm 1999.

15 học viên bị bắt giữ ở Quảng Đông vào ngày 14 tháng 6

Ngày 14 tháng 6 năm 2020, chính quyền quận Dung Thành, thành phố Yết Dương, tỉnh Quảng Đông đã phái hơn 100 cảnh sát bắt giữ 15 học viên.

Chín học viên gồm Trần Hồng Nguyên, Diêu Thiếu Hồng, Ngô Duyệt Ngâm, Giang Bích Ngâm, Thái Văn Quân, Ngoạn Trinh, Dung Đoan, Bồi Trân, và Tĩnh Kiều, đã bị bắt trong khi đang cùng nhau học các bài giảng của Pháp Luân Công (Chưa biết họ của bốn học viên cuối cùng.)

Sáu học viên khác gồm Yến Chi, Lệ Khanh, Xuân Lan, Lâm Giới San và một học viên khác chưa rõ tên, đã bị cảnh sát bắt giữ tại nhà.

Các học viên Giang Bích Ngâm, Thái Văn Quân, Ngoạn Trinh, Dung Đoan, Bồi Trân và Tĩnh Kiều đã được trả tự do, học viên Trần Hồng Nguyên đang bị giam trong trại tạm giam Thành phố Yết Dương. Hiện chưa rõ các học viên khác đang bị giam giữ ở đâu.

Có báo cáo rằng chính quyền đã theo dõi các học viên một thời gian dài trước khi tiến hành bắt giữ.

14 học viên bị bắt giữ ở Quảng Đông vào ngày 18 tháng 6

Khoảng 4-5 giờ sáng ngày 18 tháng 6 năm 2020, hơn 40 cảnh sát đã bắt giữ ít nhất 14 học viên ở quận Phong Nhuận, thành phố Đường Sơn, tỉnh Hà Bắc.

14 học viên gồm: Tiền Thục Quyên, Trương Quế Cần, Khâu Thụy Vương, Khâu Thụy Thường, Vương Lực Quân, Dương Lập Diễm, Vương Tiên Linh, Hàn Tú Vinh, Dương Thành Huy, Trương Nguyệt Quân, Tiêu Huệ Quân, Phí Lan Anh, Hàn Ngọc Cần, và Chu Quốc Thái.

Hầu hết các học viên đều bị lục soát nhà, các sách Pháp Luân Công, máy tính, máy in của họ bị tịch thu. Học viên Nhạc Duy Phương bị sách nhiễu và nhà của bà bị lục soát. Cảnh sát không bắt giữ bà bởi tình trạng sức khỏe của bà không tốt.

Bài liên quan bằng tiếng Trung:

广东揭阳市十几位法轮功学员被绑架


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/6/20/407956.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/6/23/185626.html

Đăng ngày 05-07-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share