Theo một phóng viên báo Minh Huệ từ tỉnh Hồ Bắc

[MINH HUỆ 15-7-2010] Học viên Pháp Luân Công bà Ngô Tú Lan, 76 tuổi, sống tại thôn Hậu Nhai, thị trấn Trương Tam Doanh, huyện Long Hóa, tỉnh Hồ Bắc. Bà đã bị bắt trên đường đến thành phố Giai Mộc Tư, tỉnh Hắc Long Giang vào tháng 10 năm 2009 và bị giam ở một nơi bí mật. Gia đình bà được chính quyền liên lạc vào cuối tháng 12 năm 2009 và được thong báo đón bà tại Trại giam huyện Long Hóa. Bà Ngô đã xuất hiện các triệu chứng của nhiều bệnh nặng và đau đớn do bụng bị sưng to. Bà qua đời vào ngày 5 tháng 2 năm 2010.

Bà Ngô Tú Lan đã đến Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho Pháp Luân Công vào năm 1999 và bị giam tại Trại giam huyện Long Hóa trong 6 tháng. Sau khi bà được thả, các viên chức chính quyền thị trấn Trương Tam Doanh đã giới hạn tự do của bà trong hơn 40 ngày. Trong năm tiếp theo, bà đã bị giam 15 ngày và một năm sau, năm 2001, bà bị giam trong một cơ sở tẩy não do Phòng 610 huyện Long Hóa tổ chức.

Nhiều công an ở Bộ phận an ninh nội địa thuộc đồn công an huyện Long Hóa gồm Vương Thư Dân, Hạ Quốc Xuân và Lưu Học Sơn đã tham gia tích cực bắt giữ nhiều học viên ở trong vùng. Họ đến nhà các học viên và lừa các học viên đi vào đồn công an với họ, nhưng ngay sau đó là đưa các học viên đến các trại lao động cưỡng bức.

Nhiều học viên tại huyện Long Hóa bị bắt vào giữa năm 2007 và 2008. Một người bị kết án lao động cưỡng bức, và chín học viên bị tống tiền. Bảy học viên bị bắt vào ngày 16 tháng 7 năm 2008. Họ là: Vu Trú Hải, Vu Trú Giang, Phùng Xuân Hương, Hứa Phượng Hoa, Đồng Tử Vân, Vương Đức Hợp và Thôi Chấn Anh. Nhiều công an ở đội an ninh nội địa huyện Phong Ninh đã thực hiện cuộc bắt giữ. Các quan tòa thuộc Tòa án Phong Ninh đã kết án bỏ tù sáu học viên. Ông Vu Trú Giang bị kết án thời hạn 10 năm tù; bà Đồng Tử Vân là 8 năm; bà Hứa Phượng Hoa là 7 năm; và bà Phùng Xuân Hương là 1 năm, với 1 năm rưỡi bị quản chế. Ông Vương Đức Hợp và ông Thôi Chấn Anh mỗi người là 1 năm lao động cưỡng bức. Cả hai được thả khi thời hạn giam của họ kết thúc.


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2010/7/15/227031.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2010/7/19/118688.html

Đăng ngày 28-07-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share