[MINH HUỆ 13-01-2020]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/1/13/398948.html

Đăng ngày 23-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share