[MINH HUỆ 25-05-2019]


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2019/5/25/387807.html

Đăng ngày 18-06-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share