[MINH HUỆ 29-10-2013]

Download: tại đây


Bản tiếng Hán: http://big5.minghui.org/mh/articles/2013/10/29/281913.html

Đăng ngày 01-06-2017.

Share