[MINH HUỆ 2-9-2016]

Bản xem trước:

 

 

Bản download:

Phần 1: Download

Phần 2: Download

Phần 3: Download

Phần 4: Download

Phần 5: Download

Phần 6: Download

Phần 7: Download

Phần 8: Download

 


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2016/9/2/333880.html

Đăng ngày 12-09-2017.

Share