[MINH HUỆ 25-04-2020] Bộ phim do xưởng phim New Realm sản xuất, kể về những nỗ lực của các học viên Pháp Luân Công nhằm phơi bày cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) đối với đức tin của họ.

Pháp Luân Công, còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp, là môn tu luyện tâm linh và thiền định dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn. Pháp môn này được truyền xuất ra công chúng từ năm 1992, và chẳng bao lâu sau đã thu hút hàng chục triệu người thực hành vì những nguyên lý thâm sâu và huyền năng trị bệnh của pháp môn này.

Vì lo sợ trước sự phổ biến ngày càng nhanh của Pháp Luân Công, ĐCSTQ đã phát động chiến dịch đàn áp trên toàn quốc vào tháng 7 năm 1999. Từ đó đến nay, các học viên Pháp Luân Công không ngừng kêu gọi chấm dứt cuộc bức hại dưới nhiều hình thức ôn hòa.

Thời lượng bộ phim: 3 tiếng


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/4/25/404060.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2020/5/4/184331.html

Đăng ngày 06-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share