[MINH HUỆ 26-04-2011] Đoạn video ghi lại từ màn hình  hậu trường khi Đoàn Nghệ thuật Thần Vận biểu diễn ở Đào Nguyên, Đài Loan. Những vật đang di chuyển không phải là ánh sáng bức xạ, vì ánh sáng bức xạ không xuất hiện từ mọi hướng; cũng không phải bụi, vì bụi không thể di chuyển nhanh đến vậy.

 

Download MPG Video


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2011/4/26/神韵晚会在后台监视器拍到的飞动的法轮-239582.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2011/5/10/125045.html
Đăng ngày 21-05-2011. Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share