Bài của Ngô Minh

[MINH HUỆ 6-2-2006] Sau khi cửu bình về Đảng Cộng sản được đăng tải, càng ngày càng có nhiều người hơn bắt đầu nhìn thấy rõ bản chất tà ác của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ), Nhưng, vẫn có một số người còn nghĩ rằng cho dù ĐCSTQ có thối nát, giáo lý căn bản của nó vẫn vĩ đại và cao thượng. Họ tin nơi các ý tưởng và quan niệm đẩy mạnh sản xuất, mọi người đóng góp vào xã hội theo khả năng, và sự phân phối vật dụng và tài nguyên theo nhu cầu của mỗi người. Họ cảm thấy rằng điều duy nhất sai là các viên chức hối lộ đã làm méo mó cái lý tưởng và nguyện vọng của cộng sản.

Khi các chế độ cộng sản tại Xô Viết trước đây và các đồng minh của nó tại Đông Âu cuối cùng bị sụp đổ, ĐCSTQ đã sử dụng cái lý do đó để gạt dân chúng Trung Quốc. Họ nói rằng cộng sản là lý tưởng tột đỉnh cho toàn xã hội nhân loại, và điều xảy ra cho Xô Viết trước đây và các đồng minh của nó tại Đông Âu là do những viên chức thối nát, không phải tự nơi cộng sản. Nhiều người trẻ lý tưởng muốn hiến thân phục vụ cho đất mẹ bị lầm và bị gạt bởi những lý thuyết tà ác như vậy và trở nên những thành viên của ĐCSTQ. Các người đó tin rằng cái ý tưởng thành lập một thiên đàng cộng sản trên quả đất là rất cao thượng và vĩ đại. Nhưng họ chưa hề nghĩ qua về cái vấn đề lý tưởng cộng sản có tốt hay nó trên thực tế là một tà thuyết mà nghịch với những nguyên lý của trời.

Câu trả lời chính là câu sau. Lý thuyết cộng sản về ‘năng suất cao, làm theo khả năng, hưởng theo nhu cầu’ là rất dối trá. Có hai điểm then chốt nơi đây. Chủ quyền chung của máy móc sản xuất và phân phối sản phẩm theo nhu cầu. Cái trước là nền móng trong khi cái sau là mục đích.

Sự khác biệt căn bản giữa chủ quyền công của tất cả máy móc sản xuất trong các chế độ cộng sản, và chủ quyền của một số nhỏ những máy móc sản xuất bởi các chính quyền nơi các nước khác, là cộng sản yêu cầu bãi bỏ tất cả các hình thức chủ quyền tư nhân. Nó kêu gọi cái gọi là chủ quyền công của tất cả các máy móc sản xuất. Nhưng cái ý định tà ác của chúng là để cho Đảng chụp lấy và kiểm soát tất cả. Trong thực tế, đó là một hệ thống chủ quyền của Đảng, không phải hệ thống chủ quyền công cộng. Cái quan niệm chủ quyền công thật sự là một công cụ mà Đảng dùng để gạt và kiểm soát dân chúng, và để cho đảng kiểm soát toàn thể sản xuất.

Cái ý tưởng và quan niệm ‘cho mỗi người hưởng theo nhu cầu’ đầu tiên được khai phát bằng cách dùng khía cạnh xấu của bản chất con người là ích kỷ và sợ công việc nặng. Quan niệm “cho mỗi người hưởng theo nhu cầu của họ” căn bản nghĩa là bất kể bao nhiêu cố gắng và công việc được làm ra, người ta sẽ có thể có bất cứ điều gì người ta muốn và bao nhiêu người ta muốn. Cái quan niệm này quả thật được hưởng ứng bởi những người mà không có ý định làm việc nhiều. Những cái đó là tà ác căn bản của lý thuyết cộng sản như vậy.

Ông Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Đại Pháp, dạy một nguyên lý như là bản chất căn bản của vũ trụ là ‘Chân Thiện Nhẫn’. Một nguyên tắc khác mà bắt nguồn từ ‘Chân Thiện Nhẫn’ là nguyên lý ‘Không mất, không được’. Để được, người ta cần phải mất. Sự hiểu biết căn bản của điều tuyên bố này là: “…người ta sẽ không được nếu không bỏ công ra, càng làm nhiều càng được nhiều, càng làm ít càng ít được.” (Chuyển Pháp Luân) Các lời của Ông Lý quả thật nói lên một quy luật của thiên nhiên hoặc nguyên lý của trời. Sự vận động của mọi điều trên trời và dưới đất chứng thực cái nguyên lý này. Một người nông dân cần phải cày bừa mảnh ruộng của mình, gieo trồng hạt giống, rãi phân, tưới nước, gặt hái, tiêu trừ côn trùng và cuối cùng gặt hạt thóc, v.v. Anh ta cần làm công việc nặng nhọc của anh ta với cố gắng mới có thể đạt được một sự gặt hái v.v. Nơi nào có hy sinh, thì có được. Càng làm nhiều, càng thu hoạch. Vì vậy, quan niệm ‘hưởng theo nhu cầu’ là một lý thuyết tà, mà đi nghịch với nguyên lý của trời. Đó là một lý thuyết để gạt và tẩy não dân chúng. Không thể có một xã hội nào, mở mang hay không, có thể thực hiện cái lý thuyết cộng sản ‘hưởng theo nhu cầu’. Đảng Cộng sản dùng cái lý thuyết ‘hưởng theo nhu cầu’ để trá hình hầu thực hiện cái lý thuyết thật sự của nó là ‘cho mỗi người tuỳ theo quyền lực của họ trong Đảng Cộng sản.”

 

Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2006/2/6/120133.html

Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2006/2/17/70046.html

Đăng ngày 4-4-2006; Bản dịch có thể chỉnh sửa trong tương lai để sát hơn với nguyên tác.

Share