Bài viết của một học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Canada

[MINH HUỆ 18-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 là lễ kỷ niệm lần thứ 28 ngày Pháp Luân Đại Pháp giới thiệu ra công chúng và Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21. Các thị trưởng của năm thành phố và thị trấn ở Alberta, Canada đã tuyên bố ngày này là Ngày Pháp Luân Đại Pháp hoặc gửi thư chúc mừng để vinh danh ngày này.

Thành phố Cold Lake tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5

bb3a07b9edc8925bbb269e6ef03d4caa.jpg

Thị trưởng Craig Copeland của thành phố Cold Lake

bb17a7e2c4c4c486f30268b22dc9b351.jpg

Thông cáo Ngày Pháp Luân Đại Pháp ở thành phố Cold Lake

Thông cáo có viết:

“Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thượng thừa cổ xưa gồm các bài công pháp và thiền định để rèn luyện cả tinh thần, thân thể và tâm linh dựa trên nguyên lý phổ quát của vũ trụ Chân-Thiện-Nhẫn”, Thị trưởng Copeland viết trong thông cáo.

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp chiểu theo nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn và vận dụng những nguyên lý đó trong cuộc sống hàng ngày của họ, nỗ lực trở thành người tốt hơn trong mọi môi trường và hoàn cảnh;

“Pháp Luân Đại Pháp đã đem lại những lợi ích về cả thể chất lẫn tinh thần cho hàng chục triệu người ở hơn 100 quốc gia trên thế giới kể từ khi môn tu luyện này được giới thiệu ra công chúng vào ngày 13 tháng 5 năm 1992 tại Trung Quốc;

“Pháp Luân Đại Pháp vượt qua các ranh giới văn hóa và chủng tộc và đóng góp cho một xã hội hòa bình, khoan dung và nhân ái hơn”.

Thị trấn Devon ra thông cáo Ngày Pháp Luân Đại Pháp 13 tháng 5

f6ee1a4e62558e6e5df9da77bf47cf8f.jpg

Thị trưởng Ray Ralph của thị trấn Devon

0eb6b4552c9b2dd372780c62df970cea.jpg

Thông cáo về Ngày Pháp Luân Đại Pháp của thị trấn Devon

“Thay mặt Hội đồng, Chính quyền và người dân thị trấn Devon, tôi công nhận tháng Năm là Tháng Pháp Luân Đại Pháp và Lễ kỷ niệm lần thứ 28 Ngày Pháp Luân Đại Pháp vào ngày 13 tháng 5 năm 2020”, Thị trưởng Ray Ralph viết trong thư.

“Ngày Pháp Luân Đại Pháp năm nay mang nhiều ý nghĩa đăc biệt bởi chúng ta từ khắp nơi trên thế giới, tụ họp cùng nhau để thực hành các nguyên lý của Pháp Luân Đại Pháp trong thời gian khó khăn của đại dịch COVID-19. Bằng cách phối hợp và truyền cho nhau sức mạnh nội tại, chúng ta sẽ vượt qua điều đó và trỗi dậy mạnh mẽ hơn so với trước đây”.

Thành phố Grand Prairie chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

b5d68a72685dfae05f68946847926788.jpg

Thị trưởng Bill Given của thành phố Grand Prairie

2020-5-17-canada-alberta-proclamations_06.jpg

Thư chúc mừng của thành phố Grand Prairie

“Nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp bổ khuyết cho các giá trị của nhiều công dân của thành phố Grande Prairie. Chúng tôi chúc các bạn những điều tốt đẹp nhất nhân dịp các bạn kỷ niệm Ngày Pháp Luân Đại Pháp, ngày 13 tháng 5, và bởi các bạn tiếp tục thúc đẩy hòa bình và sự hài hòa ở quốc gia đa dạng của chúng tôi đây”, Thị trưởng Bill Given viết trong thư.

Thành phố Spruce Grove chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp

c1707e0b519c374fcbea72431814c454.jpg

Thị trưởng Stuart Houston của thành phố Spruce Grove

2b58e5ffececf1a2128575c73fcb2459.jpg

Thư chúc mừng của thành phố Spruce Grove

“Những giáo huấn của Pháp Luân Đại Pháp đã thôi thúc con người trên khắp thế giới muốn sống theo nguyên lý chân thành, hài hòa, và thiện lương, đồng thời biết nghĩ cho người khác trước bản thân họ”, Thị trưởng Stuart Houston viết trong thư.

“Các đạo lý của Pháp Luân Đại Pháp dạy con người thăng hoa về tâm linh, nâng cao sức khỏe thể chất và tinh thần, và giữ vai trò là kim chỉ nam tiến tới một xã hội tốt đẹp”.

Thành phố Beaumont chúc mừng Tháng Pháp Luân Đại Pháp

bf4a484530a89891ce13c50b57adbce9.jpg

Thị trưởng John Stewart của thành phố Beaumont

ca2d4429ea0f5aba572ef9d8994a6aff.jpg

Thư chúc mừng từ thành phố Beaumont

“Nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp rất cần thiết và đúng lúc trong đại dịch COVID-19”, Thị trưởng John Stewart viết trong thư.

“Những giá trị phổ quát này được người dân Canada trân trọng và là chìa khóa dẫn tới một xã hội tự do, đa dạng và dân chủ. Chính nhờ chiểu theo những nguyên lý chỉ đạo thể hiện qua những người tu luyện Pháp Luân Đại Pháp mà xã hội và đất nước Canada đã vượt qua tai ương này và vươn lên mạnh mẽ hơn”.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/18/406493.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185129.html

Đăng ngày 27-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share