[MINH HUỆ 18-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 là ngày kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Các quan chức đắc cử tại Canada đã ban hành các bản tuyên bố, thư công nhận và thư để ghi dấu dịp này.

04ee7ed3d36399310a280a22d853a323.jpg

Tuyên bố Ngày Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố Victoria, thủ phủ của tỉnh British Columbia

Thị trưởng của Victoria và Tamara Jansen, Nghị sỹ Quốc hội đại diện cho thành phố Cloverdale-Langley, đã ban hành bản tuyên bố và thư.

Bản tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp là môn tu luyện thượng thừa và môn thiền định rèn luyện tâm trí, thân thể và tinh thần dựa trên nguyên lý phổ quát Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Trong suốt thời gian khó khăn của đại dịch Covid-19 hiện nay, chúng ta được nhắc nhở rằng các giá trị và nguyên lý này quan trọng như thế nào đối với tất cả chúng ta.”

3f6db0b0c7a22d796edef2e414d5a946.jpg

Thư của Nghị sỹ Tamara Jansen của Thành phố Cloverdale-Langley

Nghị sỹ Tamara Jansen viết: “Tôi rất vui được gửi lời chào nồng nhiệt nhất tới tất cả những người tổ chức Ngày Pháp Luân Đại Pháp. Mặc dù năm nay các lễ hội đang diễn ra theo hình thức khác, nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn của Pháp Luân Đại Pháp đang được tôn vinh và kỷ niệm.”

“Canada có truyền thống lâu đời ủng hộ tự do tôn giáo, nhân quyền và pháp quyền. Các đồng nghiệp của tôi và tôi sẽ luôn đấu tranh vì những quyền tự do này trên toàn cầu.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/18/406494.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185128.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share