Bài viết của Lý Duy An, phóng viên Minh Huệ

[MINH HUỆ 13-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay là ngày kỷ niệm 28 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng, 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới, và cũng là sinh nhật của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập Pháp Luân Công (còn gọi là Pháp Luân Đại Pháp). Các học viên tại miền Trung Đài Loan thường giảng chân tướng về Đại Pháp tại các danh lam thắng cảnh. Họ giới thiệu vẻ đẹp và lợi ích của Pháp Luân Công, cũng như nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của Đảng Cộng sản Trung Quốc (ĐCSTQ) nhắm vào pháp môn tu luyện này.

Các học viên tại Hồ Nhật Nguyện bày tỏ lòng biết ơn tới Sư phụ Lý Hồng Chí

394df6b51dd9ead499a95b479babb78d.jpg

Một học viên phát tài liệu về Pháp Luân Công trước ngày 13 tháng 5

f4a66c57857cc4c86ca50f6d20b7c995.jpg

Các học viên treo biểu ngữ, dựng bảng trưng bày, tổ chức nhóm luyện công ven lối đi gần Đền Huyền Quang, ở Hồ Nhật Nguyệt

252c119b7dacfdc5c394736818594c05.jpg

Các học viên Pháp Luân Công giảng chân tướng cho khách du lịch tại Đền Văn Võ

8c5ec4df2617bea8c69e1257f69f65d5.jpg

acbfeb33c6c2886fc8e77283e5fe0a7a.jpg

Ảnh chụp tập thể các học viên tại Đền Huyền Quang ở Hồ Nhật Nguyệt. Biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Kính chúc Sư tôn”.

cb68c961481dbda4008c2df283e73092.jpg

Ảnh chụp tập thể các học viên ở Đền Văn Võ. Biểu ngữ lớn mang dòng chữ “Kính chúc Sư tôn”

Xung quanh Hồ Nhật Nguyệt có rất nhiều danh lam thắng cảnh. Các học viên đến ba địa điểm quanh năm để nâng cao nhận thức về cuộc bức hại của ĐCSTQ. Dù trong bối cảnh đại dịch hiện nay, họ vẫn sẽ không bỏ lỡ một ngày nào, bởi họ không muốn để lỡ bất kỳ du khách nào.

Những học viên này đã chia sẻ kinh nghiệm trong quá trình tu luyện Pháp Luân Công. Họ cho biết nhờ tu luyện Pháp Luân Công, họ đã được hưởng những lợi ích rất lớn. Họ hồi tưởng về việc cải thiện sức khỏe, cũng như đề cao tâm tính của mình như thế nào. Sau khi tu luyện, họ đã khỏi những căn bệnh nan y ra sao. Mâu thuẫn hay tính khí nóng nảy của họ đã được giải quyết sau khi hướng nội, và phóng hạ những chấp trước của mình. Họ bày tỏ lòng biết ơn vô hạn đối với ơn cứu độ từ bi vĩ đại của Sư phụ Lý.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405928.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/21/185136.html

Đăng ngày 26-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share