[MINH HUỆ 14-05-2020] Thị trưởng Bill Hennessy của thành phố O’Fallon, Missouri đã ban hành bản tuyên bố chỉ định ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

c1e1830f6652d8910ee199e3167539c4.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Thành phố O’Fallon, Missouri, Hoa Kỳ

Trong tuyên bố, Thị trưởng Hennessy viết: “Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua các rào cản văn hóa và quốc gia để đem lại sức khỏe và bình an nội tại cho hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có Missouri.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri trân quý quyền tự do tín ngưỡng, trong khi ở Trung Quốc các đồng tu của họ vẫn phải liên tục đứng lên bảo vệ quyền tự do khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo dưới sự đàn áp của chính quyền cộng sản từ năm 1999.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/405968.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185054.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share