[MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp hồng truyền và 21 năm ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Thị trưởng Kim Norton của Thành phố Rochester, Minnesota tuyên bố tuần lễ ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Tuần lễ Pháp Luân Đại Pháp tại thành phố để tôn vinh Chân-Thiện-Nhẫn.

9349589856bc2260b0be2c48c9f7cbae.jpg

Tuyên bố của thị trưởng Kim Norton của Thành phố Rochester

Bản tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp hiện được thực hành tự do ở hơn 100 quốc gia bởi người dân thuộc mọi giai tầng xã hội, và hàng triệu người đã thụ ích từ môn tu luyện này cả về thể chất lẫn tinh thần.”

“Tháng 7 năm 1999, Đảng Cộng sản Trung Quốc đã phát động chiến dịch tuyên truyền và cuộc bức hại phi pháp hòng tiêu diệt môn tu luyện này.”

“Từ khi chiến dịch này diễn ra, hàng triệu học viên Pháp Luân Đại Pháp đã bị giam giữ bất hợp pháp, bị tẩy não, bị kết án tù vào trại lao động cưỡng bức, bị cầm tù, bị tra tấn và giết hại vì đức tin của họ.”

“Cần khẩn cấp kêu gọi chấm dứt nạn thu hoạch nội tạng đẫm máu của Đảng Cộng sản Trung Quốc từ các học viên Pháp Luân Đại Pháp còn sống và cuộc bức hại vô nhân đạo nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp.”

“Cuộc bức hại nhắm vào các học viên Pháp Luân Đại Pháp ở Trung Quốc là một cuộc tấn công vào các nhân quyền cơ bản và không thể dung thứ ở bất cứ nơi nào trên thế giới.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406299.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185024.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share