[MINH HUỆ 13-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm 2020 là ngày kỷ niệm 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới và 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được hồng truyền. Thị trưởng Nickolas Guccione của Thành phố Wentzville, Missouri đã ban hành bản tuyên bố để tôn vinh Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

ee46756dec9a2ba48be7706e3b237df5.jpg

Tuyên bố của Thành phố Wentzville, Missouri

Tuyên bố viết: “Pháp Luân Đại Pháp đã vượt qua các rào cản văn hóa và quốc gia để đem lại sức khỏe và bình an nội tại cho hàng triệu người trên khắp thế giới, trong đó có Missouri.”

“Các học viên Pháp Luân Đại Pháp tại Missouri trân quý quyền tự do tín ngưỡng, trong khi ở Trung Quốc các đồng tu của họ vẫn liên tục đứng lên bảo vệ quyền tự do khi đối mặt với cuộc bức hại tàn bạo dưới sự đàn áp của chính quyền cộng sản từ năm 1999.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/13/405932.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/16/185019.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share