Bài viết của học viên Pháp Luân Đại Pháp

[MINH HUỆ 15-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm Pháp Luân Đại Pháp được truyền ra công chúng và 21 năm Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông Martijn Helvert, Nghị sỹ Quốc hội Hà Lan đại diện cho Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo đã gửi thư chúc mừng để ghi dấu sự kiện.

b51e847ff178d66bbfdebd8961a6d8b7.jpg

Ông Martijn Helvert, Nghị sỹ Quốc hội Hà Lan đại diện cho Đảng Dân chủ Cơ Đốc giáo, gửi thư chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới

Ông viết: “Là một Nghị sỹ Quốc hội Hà Lan, tôi vinh dự khi được gặp cộng đồng Pháp Luân Đại Pháp Hà Lan thường xuyên, vậy nên tôi hiểu rõ những khó khăn mà một số các bạn đã và vẫn phải chịu đựng. Tôi sẽ tiếp tục cống hiến nỗ lực tối đa để giành được quyền bình đẳng cho các học viên Pháp Luân Đại Pháp trên thế giới.”

“Mong rằng nguyên lý chỉ đạo Chân-Thiện-Nhẫn của các bạn sẽ soi sáng cho người dân trên khắp thế giới, đặc biệt là trong hoàn cảnh hiện nay. Thế giới sẽ trở nên tốt đẹp hơn nếu mọi người đều cố gắng để có mối quan hệ hài hòa hơn.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/15/406293.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185044.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share