[MINH HUỆ 14-05-2020] Thị trưởng Melvin Carter của Thành phố Saint Paul, Minnesota đã ban hành bản tuyên bố chỉ định ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp.

3381b67fa793f74c5765cdfb438460c1.jpg

Tuyên bố của Thị trưởng Melvin Carter của Thành phố Saint Paul, Minnesota

Trong tuyên bố, Thị trưởng Carter viết: “Pháp Luân Đại Pháp dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.”

“Pháp Luân Đại Pháp hiện được thực hành tự do trên hơn 100 quốc gia bởi người dân đến từ mọi tầng lớp trong xã hội và hàng triệu người đã thụ ích từ môn tu luyện này cả về thể chất lẫn tinh thần.”


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406143.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/17/185043.html

Đăng ngày 20-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share