[MINH HUỆ 14-05-2020] Ngày 13 tháng 5 năm nay kỷ niệm 28 năm giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp ra công chúng, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới lần thứ 21, cũng như sinh nhật lần thứ 69 của Đại sư Lý Hồng Chí, nhà sáng lập môn tu luyện cả thân lẫn tâm dựa trên nguyên lý Chân-Thiện-Nhẫn.

Ông Sam Brownback, Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, và một số Nghị sỹ tại khu vực Washington D.C. đã chúc mừng Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Hạt trưởng hạt Baltimore John A. Olszewski Jr. Và Thị trưởng thành phố Frederick Michael O’Connor đã ban hành các tuyên bố công nhận ngày 13 tháng 5 năm 2020 là “Ngày Pháp Luân Đại Pháp” tại địa phương của họ.

3c7feb045888800c4148c35e7dd714dc.jpg

(Hàng trên, từ trái qua phải): Đại sứ Sam Brownback, Hạ Nghị sỹ Maryland David Trone, và Hạ Nghị sỹ Maryland John Sarbanes. (Hàng dưới, từ trái qua phải): Hạ nghị sỹ Virginia Gerry Connolly, Hạt trưởng hạt Baltimore John A. Olszewski Jr., và Thị trưởng thành phố Frederick Michael O’Connor

Dòng tweet của Đại sứ Brownback

be2983844759b072eae662a54ac33c15.jpg

Trên đây là một dòng tweet được ông Sam Brownback, Đại sứ Lưu động Hoa Kỳ về Tự do Tôn giáo Quốc tế, đăng vào ngày 13 tháng 5, Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới.

Giấy chứng nhận của Quốc hội từ Hạ Nghị sỹ David Trone

fa28030b2d09c90493c7940501bf6776.jpg

Trong giấy chứng nhận trên, Hạ Nghị sỹ Maryland David Trone đã ca ngợi Đại sư Lý Hồng Chí đã thúc đẩy sự phát triển của nhân loại và đưa Pháp Luân Đại Pháp đến Maryland và mọi người dân trên khắp thế giới.

Thư của Hạ Nghị sỹ John Sarbanes

740eaca17963fd1f38f2ed32265f4818.jpg

Một Nghị sỹ khác của tiểu bang Maryland, Hạ Nghị sỹ John Sarbanes, cũng gửi lời chào nồng nhiệt đến các học viên. Trong bức thư trên, ông ghi nhận Đại sư Lý Hồng Chí đã năm lần được đề cử cho Giải thưởng Nobel Hòa bình và đã được trao nhiều phần thưởng và tuyên bố.

Thư của Hạ Nghị sỹ Gerald Connolly

4a4153257f42d41168fe6659478c73db.jpg

Trong bức thư trên, Hạ Nghị sỹ bang Virginia Gerry Connolly bày tỏ sự kiên định ủng hộ đối với các học viên Pháp Luân Đại Pháp và cảm ơn họ vì đã ủng hộ các giá trị phổ quát của Chân-Thiện-Nhẫn.

Tuyên bố từ hạt Baltimore, tiểu bang Maryland

25cf2c5961d1f8e157bb66de7f23229d.jpg

Ủy viên ban chấp hành của Hạt Baltimore, ông John A. Olszewski Jr., đã ban hành tuyên bố trên để chỉ định ngày 13 tháng 5 năm 2020 là Ngày Pháp Luân Đại Pháp Thế giới. Ông ghi nhận cuộc thỉnh nguyện ôn hòa, mà can đảm, bền bỉ của các học viên Pháp Luân Đại trước cuộc bức hại của chính quyền cộng sản Trung Quốc.

Tuyên bố của thành phố Frederick, tiểu bang Maryland

d7a251a141df89052c464c8e6798a679.jpg

Thị trưởng Michael O’Connor đã ban hành tuyên bố trên để “tôn vinh những lợi ích của Pháp Luân Đại Pháp trong cuộc sống của các học viên, để giới thiệu Pháp Luân Đại Pháp cho nhiều người hơn và nâng cao nhận thức về cuộc bức hại mà các học viên ở Trung Quốc phải đối mặt.”


Bản tiếng Hán: https://www.minghui.org/mh/articles/2020/5/14/406137.html

Bản tiếng Anh: https://en.minghui.org/html/articles/2020/5/14/185001.html

Đăng ngày 19-05-2020; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản.

Share