Theo một học viên ở Trung Quốc

[MINH HUỆ 25-4-2010] Ngày 25 tháng 4 năm 1999, một nhóm lớn học viên Pháp Luân Đại Pháp đi Bắc Kinh để thỉnh nguyện cho quyền được tu luyện. Vào khoảng 2 giờ chiều, tôi thình lình nghe các học viên vỗ tay lớn tiếng. Một số nói với người khác, “Hãy nhìn mau kìa, Pháp Luân!

Tôi nhìn về hướng họ đang chỉ tay, nhưng không nhìn thấy gì. Tôi hơi sốt ruột và buộc miệng kêu lên, “Sư Phụ! Sư Phụ!” Tôi không biết tại sao nước mắt tôi đang chảy dài. Tiếng vỗ tay như sấm xuất ra từ các học viên, và các cảnh sát đứng ở giữa đường cũng nhìn lên trên bầu trời và vỗ tay.

Có hơn một chục học viên lớn tuổi mà đến từ những nơi xa xôi, như thành phố Liêu Dương tại tỉnh Liêu Ninh hoặc thành phố Chiêu Viễn tại tỉnh Sơn Đông. Tất cả họ đều chắp tay hướng về mặt trời. Nhiều người trong chúng tôi khóc. Một đệ tử với thiên mục mở nói với chúng tôi, “Hãy nhìn nhanh kìa, có rất nhiều Pháp Luân đang bao phủ bầu trời, và có Pháp thân của Sư Phụ.”

Tôi vẫn không thể nhìn thấy điều gì, nhưng khi tôi nhìn về hướng mặt trời, tôi nhìn thấy một Pháp Luân đang quay trước nó, và tôi có thể nhìn thấy rõ ràng dấu hiệu kim sắc bên trong Pháp Luân. Khi quay, Pháp Luân thay đổi màu sắc từ hồng đến tím. Thình lình, tôi nhìn thấy mọi điều quanh tôi đều trở thành một thế giới màu vàng, và nó kéo dài trong một lúc lâu.

Đã 11 năm qua, nhưng quang cảnh ấy vẫn còn rõ rệt trong trí nhớ của tôi.


Bản tiếng Hán: http://www.minghui.org/mh/articles/2010/4/25/222185.html
Bản tiếng Anh: http://en.minghui.org/html/articles/2010/5/1/116599.html
Đăng ngày 21-05-2010; Bản dịch có thể được hiệu chỉnh trong tương lai để sát hơn với nguyên bản

Share